PlayFit heeft een nieuw sociaal beweegprogramma ontwikkelt, waarbij de kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden, respect en zelfverdediging leren. Kinderen worden tijdens deze lessen betrokken door het vragenderwijs lesgeven en doordat er veel gedifferentieerd wordt kan ieder kind op zijn eigen niveau bewegen. Tevens is er een sterke pedagogische kadering, waarbij de lesgever werkt met een methodisch veilige opbouw.

De doelen die nagestreefd worden zijn;

  • een verhoogt zelfvertrouwen
  • sterke weerbaarheid
  • verbeterde communicatievaardigheden
  • het genuanceerd aangeven van grenzen.

Dit doel wordt bereikt tijdens het uitvoeren van verschillende plezierige bewegingsactiviteiten.

Om het zelfvertrouwen te verhogen staat succesbeleving centraal. Dit bereiken wij door het aanbieden van activiteiten op verschillende niveaus. Tevens variëren wij veel met activiteiten en beweegpartners. Wij bieden tevens vaardigheden aan dit een bepaalde vorm van complexiteit hebben die de kinderen graag thuis willen demonstreren.