Een uitdagende les met een veilige en speelse sfeer, waarbij een kind zich binnen zijn avontuurlijke belevingswereld geprikkeld voelt om lekker te bewegen! Dat is het uitgangspunt van PlayFit. Dit bereiken wij door de bewegingsactiviteiten op maat aan het kind aan te passen en door in te spelen op de belevingswereld van het kind.

Wij willen de kinderen intrinsiek motiveren om voor de rest van hun leven een gezonde levensstijl te behouden en vooral te blijven bewegen! Uit vele onderzoeken blijkt dat intrinsieke motivatie sterk samenhangt met het ABC: Autonomie, Binding & Competentie (Ryan & Deci, 2000). PlayFit is gebouwd op deze bouwstenen.

  • Autonomie: Kinderen krijgen de vrijheid en een breed perspectief aan sportactiviteiten om keuzes te maken die bij hun passen.
  • Binding: Door onze unieke benadering, waarin ouders met de kinderen kunnen sporten, ontstaat er meer binding tussen ouder en kind, evenals tussen de kinderen onderling.
  • Competentie: Succesbeleving staat bij ons centraal. Doordat wij gericht zijn op het plukken van de vruchten zullen kinderen zich sneller competent voelen, wat zal resulteren in een hoger welbevinden, plezier en motivatie! Met als resultaat een gezond & vitaal mens.