VerdiepingsCursus: kwalitatief goede beweeglessen voor peuters en kleuters

Deze cursus is een vervolg op de basiscursus 'Fundamenten van beweeglessen voor peuters en kleuters'. Na deze cursus kunt u starten met het begeleiden van beweegactiviteiten binnen uw eigen organisatie of daarbuiten.
Het resultaat
Dag 1
• Kennismaking
• Proces van de beweegles
• Inrichting en materialen
• Focus op beweegactiviteiten in de lessenserie gericht op grove motoriek: klimmen en klauteren, rollen, springen, zwaaien, balanceren, bobbelbanen

Dag 2:
Focus op beweegactiviteiten in de lessenserie gericht op fijne motoriek en fijnere leerlijnen
• Mikken
• Jongleren
• Tikspelen
• Doelspelen
• Hardlopen
• Gebruiken van plaatjes en metaforen

Dag 3:
• Praktijk, observatie en evaluatie
• Planning
• Hoe laten we de lessen op elkaar aansluiten
• Ruimte voor praktijkcasussen
• Opzet en uitvoering beweegdiploma A serie, monitoring en evaluatie
• Uitreiking certificaat.
Hoe lang duurt de cursus?
De cursus omvat drie dagdelen van maximaal 3 uren.
Startdata
Bijeenkomst 1:
Dinsdag 12 november 2024: 16:30 - 19.30u

Bijeenkomst 2:
Dinsdag 19 november 2024: 16:30 - 19:30

Bijeenkomst 3:
Zondag 24 november 2024 10:30 - 13.30u
Locatie
De cursus wordt aangeboden in 3 losse dagdelen in Rotterdam (precieze locatie volgt na inschrijving).
Voor wie?
Deze cursus is onder andere bestemd voor pedagogische medewerkers, sportaanbiedders en trainers, leerkrachten in het onderwijs die beweeglessen willen geven aan kleuters en peuters, of dat al geven.
Studiekosten
De kosten voor het gehele traject is 390 euro. Het genoemde bedrag is vrijgesteld van BTW.