PlayFit biedt een innoverende en unieke methodiek aan die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke bevindingen.

Onze lesgeefstijl is gebaseerd op het impliciet leren. Dat wil zeggen dat wij door het op maat op te stellen en aanpassen van de beweegomgeving en materialen wij de beweging zullen uitlokken die we graag willen zien, zonder het kind expliciete aanwijzingen te geven over de manier waarop de beweging uitgevoerd dient te worden. Dit doen wij om het plezier in de les hoog te houden.

Onze manier van feedback geven is positief. Wij vinden dat je geen fouten kunt maken in bewegen, omdat wij niet normeren. Als een kind een bepaalde beweging niet kan uitvoeren, dan passen wij het liefst de omgeving aan i.p.v. het kind. Daarnaast spelen wij ook heel erg in op de belevingswereld van het kind door veel analogieën/metaforen & plaatjes te gebruiken om bepaalde bewegingen uit te lokken.

Verder houden wij ook rekening met de leerstijl van het kind. Zo geven wij feedback dat visueel is (beeldend maken), auditief (laten horen) en kinesthetisch (laten voelen), om zo het maximale bij elk kind eruit te halen.