Inschrijfformulier PlayFit

Leuk dat u uw kind wilt inschrijven bij Playfit! Vul daartoe onderstaand formulier compleet in. Na verwerking door de administratie ontvangt u een bevestiging van de inschrijving en bent u officieel lid van Playfit.

Let op! Wilt u een proefles? Gebruik daartoe het formulier “Proefles aanvragen“.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam Kind
Geboortedatum kind
Naam ouder/ verzorger / voogd
Voor welke locatie wenst u zich in te schrijven?
Ik maak aanspraak op het Jeugdfonds Sport en cultuur (vanaf 2 jaar). Ik schrijf mij in voor een jaar en mijn lesgeld wordt betaald per jaar door het Jeugdfonds. Het lesgeld staat op de pagina tarieven.
Selectievakjes
• Het lesgeld wordt bij automatische incasso iedere maand per automatische incasso afgeschreven van bovenstaande IBAN-rekeningnummer. Indien u het oneens bent met de afschrijving, kunt u binnen de wettelijke termijn bij uw bank verzoeken om het bedrag terug te boeken. Het inschrijfgeld wordt de eerste keer eenmalig afgeschreven.
• Tijdens de schoolvakanties zijn er geen PlayFit-lessen. Voor de zomermaanden (juli en augustus) waarin geen lessen gegeven worden, betaalt u niet.
• Wilt u stoppen? Dat kan makkelijk door middel van een e-mail naar finance@playfit.nl. Dan stopt de inschrijving met een opzegtermijn van vier weken. Indien er geen opzegging plaatsvindt of indien de opzegtermijn niet in acht genomen wordt, wordt het lidmaatschap automatisch maandelijks verlengd.

Privacy en gegevensverwerking
Ik geef PlayFit toestemming voor onderstaande gegevensverwerkingen: • NAW gegevens, mail, telefoonnummer, geboortedatum, IBAN-gegevens (bij automatische incasso) in het ledenadministratiesysteem.
• Mij te benaderen voor (sport- en spel)activiteiten. Zowel interne activiteiten als van derden. Hiervoor ontvangt u meestal aanmeldformulieren. Deze worden vervolgens enkel voor dat doel verwerkt.
• Mijn contactgegevens mogen gebruikt worden om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van PlayFit en eventuele wijzigingen. Hiervoor wordt mijn naam en emailadres verwerkt.
• Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen en gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de PlayFit mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden die zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat de organisatie zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
• PlayFit vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft PlayFit passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Overige bepalingen
• De PlayFit lessen vinden plaats op de vastgestelde tijden en plaatsen. Het lesrooster voor alle locaties is te vinden op de website.
• Komt de tijd of locatie niet goed uit? PlayFit heeft meerdere locaties en sporten in de regio op diverse dagen en tijden. Kijk voor het actuele aanbod op Playfit.nl.
• Het gebruik maken van de toestellen en deelname aan activiteiten is geheel voor eigen risico.
• PlayFit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval, gebruikmaken van de faciliteiten, of als gevolg van derden. Evenals voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.
• Tijdens de lessen kunnen foto’s gemaakt worden door Playfit. Deze kunnen gebruikt worden op de website of social media (mocht u dit liever niet willen, mail ons).
• Algemene voorwaarden van PlayFit vind u hier.