Jong geleerd is oud gedaan.

Dit is een belangrijk deel van onze missie. Door de kinderen motorisch sterker te maken zullen zij een fundament creëren wat hen zal helpen op latere leeftijd makkelijker aan te sluiten bij de sport die het kind prefereert. Naast het motorisch sterker maken willen wij de kinderen ook een perspectiefrijk beeld geven van de vele verschillende sport en beweegmogelijkheden. Dit zal hun blik verruimen en hun mogelijkheden vergroten om op latere leeftijd een keuze te maken die goed bij hen past. Dit is een sterke start voor een leven lang sporten en bewegen.