Aanmelden voor de doerakkers beweeglessen?

Heeft u een uitnodiging ontvangen per mail? Dan kunt u uw locatie via de knop hiernaast aanmelden middels het formulier. Enkel geselecteerde kinderopvangorganisaties in Rotterdam-Zuid kunnen zich op uitnodiging aanmelden.

DoeRakkers, beweeglessen op uw voorschool!

Met veel enthousiasme presenteren wij het programma doerakkers,  beweeglessen op de voorschool van het Sportbedrijf Rotterdam. Speciaal ontworpen voor peuters in de voorschoolse leeftijd. Binnen dit programma wordt een achtweekse beweeglessenserie gegeven door trainers van PlayFit, waarvan de eerste les ook op de groep is. Dit programma is gericht op het stimuleren van motorische vaardigheden en het bevorderen van een gezonde leefstijl vanaf jonge leeftijd.

Deze beweeglessen zijn met name gericht op kinderen die in kwetsbare gebieden wonen. Dit programma wordt gefinancierd door de Gemeente Rotterdam. Vanuit de SPUK kansrijke wijk zijn er middelen beschikbaar gesteld om beweeglessen aan te bieden op de voorschool. Op basis van het ABC-beweegdiploma van PlayFit worden acht beweeglessen aangeboden aan voorschoollocaties in de wijken Pendrecht, Carnisse, Feijenoord, Hillesluis en Beverwaard.

Voordelen voor deelnemende kinderopvangorganisaties

Waarom dit programma i.s.m. het Sportbedrijf Rotterdam?

Minder beweging en motorische achteruitgang
Bewegen lijkt vanzelfsprekend voor baby’s, dreumesen en peuters. Toch is er hier nog een wereld te winnen. Waar schoolkinderen verplicht 2 uur per week bewegingsonderwijs ontvangen is er voor het jongste kind geen enkele verplichting. Dit geldt ook voor de beweegnorm: voor deze levensfase is er enkel een beweegadvies. Er zijn beperkte cijfers rondom beweeggedrag onder deze leeftijd. Uit observationeel onderzoek rondom inactiviteit bij 0 – 4 jarige in de Nederlandse kinderopvang (Gubbels et al, 20121) blijkt een kwart van de 0-4 jarige in de winter niet dagelijks buiten te komen (Boere-Boonekamp et al, 2008). Ministerie/ ZonMw geeft hiernaast aan dat dit een van de wicked problems is “minder bewegen van kinderen en jongeren en motorische achteruitgang”.

Naast bovenstaande cijfers kennen we wel de signalen uit sport en zwemlessen waarin aangegeven wordt dat de motorische vaardigheden en gezondheid van kinderen achteruit gaan. Dat er een achterstand optreedt, is onwenselijk aangezien kinderen in deze periode een grote motorische ontwikkeling doormaken.

Bewegen op jonge leeftijd heeft veel voordelen!
Een sterke basis kan gelegd worden voor een leven lang bewegen zoals in de Sportnota staat beschreven.  Hiernaast kent sport (lees bewegen) vele voordelen die mooi staan beschreven in Human Capital model. Voordelen die op de lange termijn aanwezig blijven – op korte termijn investeren is dus op de lange termijn de vruchten plukken.

Het onderzoek Game Changers (van Houten, 20222) onderschrijft dit. Bij life events herijken mensen hun prioriteiten. Wanneer bewegen van jongs af aan leuk en belangrijk gevonden wordt blijft men op latere leeftijd langer bewegen. Dit is mede in lijn met sportsocialisatie (Birchwood et al. 20083). Vanuit de physical literacytheorie (Steenbergen ea, 20184) wordt bovenstaande bevestigd. Op jonge leeftijd kan al gewerkt worden aan plezier van bewegen, motorische vaardigheden en geloof in eigen kunnen.

Van jongs af aan stimuleren van sporten en bewegen kent dus grote voordelen Op dit moment wordt pas op de basisschool in grote schaal begonnen met het geven van bewegingsonderwijs. Terwijl de kinderen van 0-4 jaar veel potentie hebben in motorisch opzicht. Deze tendens wordt ook onderschreven vanuit het Rijk binnen de Gezonde Generatie.

Partners binnen dit project

sportbedrijf rotterdam
Logo-gemeente-Rotterdam_vierkant-400×300
LOGO-lekker-fit
logo-playfit-def