Het ABC-beweegdiploma:
Beweeg je mee?

Regelmatig bewegen is belangrijk voor ons lichaam en levert ons talloze voordelen op. Het is daarom wenselijk dat kinderen al op jonge leeftijd op een positieve manier kennis maken met bewegen. Om bewegen met plezier te stimuleren is er nu een nieuwe standaard in Nederland: het ABC-beweegdiploma. Het ABC-beweegdiploma is een moderne serie beweeglessen waarin kinderen volgens een vernieuwend programma beweegdiploma A, B en C kunnen halen. Hiermee wordt een basis gelegd voor een positieve relatie met bewegen. Het ABC-beweegdiploma is speciaal ontwikkeld voor peuters en kleuters om in drie stappen voorbereid te zijn voor de volgende stap, namelijk één of meer passende sporten kiezen.

Het zwem-abc
Het ABC-beweegdiploma doet u waarschijnlijk denken aan het Zwem-ABC en dat klopt. Het principe is hetzelfde. Het Zwem-ABC is inmiddels gelukkig een standaard geworden in Nederland, waardoor een groot aantal kinderen jaarlijks hun Zwem-ABC halen. Ontzettend belangrijk natuurlijk in dit waterrijke land.

De aanleiding
Ieder kind komt op een eigen manier in aanraking met spelen en bewegen. De één heeft veel buiten gespeeld, de ander in een indoor speeltuin en de ander zit meer voor een scherm. Vanaf ongeveer zes jaar gaan vervolgens veel kinderen een sport(vereniging) uitproberen. Hoe weet je als ouder welke sport past bij het kind? Is hierbij rekening gehouden met de competenties en wensen van het kind? Het ABC-beweegdiploma helpt de ouder en het kind om optimaal voorbereid te zijn op de beweegwereld. Het is zeer belangrijk dat kinderen gemotiveerd worden om regelmatig te bewegen en tevens leren om er plezier in te hebben. Dit geeft op jonge leeftijd voordelen, en zeer zeker ook in de toekomst.

Dit unieke programma is vanuit PlayFit geïnitieerd. PlayFit heeft al haar expertise en ervaring op het gebied van bewegen, peuters en kleuters in het ABC-beweegdiploma gegoten. Jarenlang hebben we diverse onderdelen uitgetest op onze eigen locaties, kinderdagverblijven en zelfs in hele wijken! PlayFit heeft als missie om kinderen voor te bereiden op een leven lang met plezier bewegen. Jong geleerd is oud gedaan!

Alle kinderen een ABC-beweegdiploma
Het ABC-beweegdiploma bestaat uit drie lessenseries waarmee kinderen zich systematisch kunnen voorbereiden op de beweegwereld. Het ABC concentreert zich op de motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, waarbij er bij elke lessenserie een ander focuspunt is. Elke lessenserie duurt ongeveer een half jaar en wordt afgesloten met een leuk beweegfeestje met de uitreiking van een uniek diploma. Het is een ervaringsdiploma: alle kinderen die deelnemen aan het programma zullen ook gegarandeerd hun diploma behalen. Hieronder treft u meer informatie over elk beweegdiploma.

Beweegdiploma A (Vanaf 3 jaar)
Kinderen starten met het ABC-beweegdiploma als ze 3 jaar zijn. Ze starten dan met de lessenserie voor Beweegdiploma A. De focus ligt dan op het spelenderwijs oriënteren op diverse sporten en het vergroten van het zelfvertrouwen. Tijdens de lessen wordt een beweegbaan aangeboden met diverse sporten. Deze sporten zijn aangepast op het motorisch niveau van het kind.

Ouders worden hierbij meegenomen in het inspelen op niveaus en het complimenteren van het kind. Zo krijgt het kind een competent gevoel en vergroot het zelfvertrouwen. Rekening houdend met de leeftijd van de kinderen is er nog steeds voldoende ruimte om zelf te experimenteren en te ontdekken tijdens de lessen. Al het geleerde van beweegdiploma A nemen we mee naar de volgende lessenserie, beweegdiploma B. 

Beweegdiploma B
We zien dat kinderen bij sportverenigingen vaak gelijk samen en/of tegen elkaar moeten spelen. Als een kind de beweegvaardigheden nog niet goed beheerst en geoefend heeft, dan is dat lastig voor een kind en het kan het plezier in het bewegen beïnvloeden. Bij BeweegDiploma B krijgen de kinderen daarom de mogelijkheid om in aparte vakken steeds een deel van de les te focussen op het versterken van hun motorische vaardigheden van verschillende sporten, zonder competitie en andere afleiding. Dat zal de beweegvaardigheid van het kind een boost geven waardoor het kind competenter wordt en daarmee makkelijker kan aansluiten bij een sport(vereniging).

De motorische test
Bij Beweegdiploma B wordt er ook een motorische test afgenomen. Bij de start en einde van de lessenserie voeren de kinderen een korte motorische test in de vorm van een gestandaardiseerde beweegbaan om het motorische niveau te bepalen. Deze test duurt enkele minuten en de inhoud is gebaseerd op de leerlijnen van het bewegingsonderwijs. Er wordt zorg voor gedragen dat het kind het niet zal ervaren als een examen of toets.

Voor het kind is het een leuke en uitdagende beweegbaan, waarmee inzicht wordt verkregen waar het kind staat in zijn of haar motorische ontwikkeling. Dit inzicht kan in het voordeel van het kind gebruikt worden om de motorische vaardigheden verder te ontwikkelen. Als het vervolgens vanuit de ouder wenselijk is, dan kan er naast de lessenserie optioneel een remedial teaching traject gestart worden om de motoriek een extra boost te geven.

Beweegdiploma C
Het kind heeft al vaardigheden en vertrouwen opgebouwd met beweegdiploma A en B. De stap na Beweegdiploma B is richting de laatste serie, beweegdiploma C!
De focus ligt hier vooral op de sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbij het toepassen van de motorische vaardigheden centraal staat. De kinderen leren bijvoorbeeld in situaties samen te spelen en tegen elkaar te spelen. Daarnaast leren ze te communiceren tijdens het sporten en leren ze om te gaan met winst en verlies. Dit wordt stapsgewijs opgebouwd, zodat het een plezierige ervaring blijft voor alle kinderen.

Het sportadvies: welke sporten passen bij mijn kind?
Bij beweegdiploma C kan er optioneel voor gekozen worden om een sportadvies aan te vragen voor een kind. Dit sportadvies is gebaseerd op verzamelde data tijdens de lessen. Aan het einde van beweegdiploma-ABC kan er een sportadvies gegeven worden dat is gebaseerd op: hoeveel plezier heeft het kind na het uitvoeren van deze sport volgens het kind zelf en de trainer, én wat de trainer vindt van het vaardigheidsniveau bij die sport. Uiteraard gaat het hier om een advies en is het aan de ouders/verzorgers zelf om dit advies op te volgen of naast zich neer te leggen. 

Geïnteresseerd?
PlayFit biedt het ABC-beweegdiploma aan voor gemeenten, organisaties en voor particulieren. Particulieren kunnen het lesrooster bekijken voor het aanbod. Werkt u voor een organisatie of gemeente? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Bekijk de contactmogelijkheden op deze pagina.